Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to wydarzenie obchodzone każdego roku w dniu 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

Nasza placówka również podejmuje inicjatywę systematycznego podnoszenia świadomości na temat zaburzenia jakim jest autyzm oraz kształtowania właściwych postaw i zachowań wobec osób z autyzmem.

W Zespole Placówek Specjalnych tegoroczne obchody odbyły się w dniu 3.04.2023r. Każdego roku wyraz naszego wsparcia i zrozumienia staramy się zamanifestować w inny sposób. Tym razem obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu poprzedzone zostały konferencją w formie online pt. „Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób z ASD i ich rodzin”, która miała miejsce 24.03.2023r. Udział w wydarzeniu był bezpłatny i wzięli w nim udział zainteresowani nauczyciele, jak również rodzice oraz opiekunowie naszych podopiecznych. Sympozjum było o tyle ciekawym wydarzeniem, ponieważ wśród prelegentów znaleźli się w zdecydowanej większości praktycy, dzięki czemu osoby poszukujące pomysłów mogły usłyszeć i zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w pracy z dziećmi z autyzmem.

Nasze przygotowania do szkolnych obchodów Dnia Świadomości Autyzmu rozpoczęły się tydzień wcześniej i w poszczególnych klasach miały także miejsce rozmowy pod hasłem AUTYZM – to bowiem doskonały moment, by porozmawiać z naszymi uczniami o tym, czym on właściwe jest, jak zachowują się osoby z autyzmem, co je wyróżnia, jak możemy im pomóc, co znaczy postawa tolerancji, itp. Warto nadmienić, iż po raz pierwszy przedszkole, będące integralną częścią naszej placówki, zgłosiło swój udział w tzw. „Niebieskich Igrzyskach”, które są ogólnopolskim wydarzeniem ściśle związanym z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Jest to wydarzenie o charakterze edukacyjnym i sportowo-integracyjnym, które uświadamia, iż każdy może być sportowcem i osiągać sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. 

Ponadto przedszkolaki swoją solidarność z autystami wyraziły przygotowując niebieskie prace. Nie zabrakło wspólnej pamiątkowej niebieskiej fotografii oraz symbolicznego marszu wokół naszej szkoły w tymże dniu.

Serdecznie dziękujemy za wzorową postawę, niebieski strój, wytrwałość we wspólnym maszerowaniu z niebieskimi atrybutami w dłoniach oraz wasz serdeczny uśmiech. Ponadto wyrażamy swoją wdzięczność za wszelkie formy zaangażowania i systematyczne zgłębiania tego niełatwego tematu.

tekst: Magdalena Świst-Madejek