Regulamin Rady Rodziców

W dniu 07.09.2023r. odbyło się  zebranie Rady Rodziców w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu. Z pośród grona rodziców  zostało wyłonione Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 w podanym niżej składzie:

Skład Prezydium Rady Rodziców  w roku szkolnym 2023/2024:

Magdalena Szycko – Przewodnicząca Rady Rodziców 

Mariola Goźlińska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Wioleta Stępień – Skarbnik

Wioleta Smagowska  – Sekretarz

Beata Głasek – Członek

Wioleta Rusek – Członek

Małgorzata Ułasiewicz – Członek  

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

·       50,00 złotych na ucznia/wychowanka ZPS w Sławoborzu;

·       25,00 złotych na kolejne dziecko z tej samej rodziny.