Drodzy Uczniowie, Rodzice/Opiekunowie.

Zostaliśmy osadzeni w nowej dla nas sytuacji, która determinuje różne emocje i zachowania. Mamy za
sobą kilka tygodni ogromnych zmian, które z pewnością nie oszczędziły nam stresów i stawiania wielu
wyzwań.

W tym chaosie zmian, warto zwrócić szczególną uwagę na samopoczucie nasze i naszych bliskich.
Jeżeli ulegnie one znacznemu pogorszeniu lub zauważą Państwo symptomy:

• kryzysu psychologicznego
• zaburzeń adaptacyjnych
• odczuciem silnego stresu psychofizycznego
• zaburzeń lękowych
• bycia ofiarą przemocy

Proszę skontaktować się z nami pod wskazanymi numerami telefonu:

• tel. 606616373
• tel. 667162847
• tel. 512 777 092

Nasi specjaliści pełnią całodobowe dyżury telefoniczne.