„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy
zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”
Decyzją Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego w dniu 4 lipca 2024r. nauczyciele naszej Placówki Pani Edyta Brycka i Pani Monika Lisowska w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Obie Panie z powodzeniem odbyły staż, spełniły wszystkie powinności i wymagania, otrzymały pozytywną ocenę dorobku zawodowego i zdały egzamin przeprowadzony w Starostwie Powiatowych w Świdwinie. Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej!