Szanowni Państwo!

W obecnych czasach, gdy nauka nadal dla większości uczniów odbywa się zdalnie, naszym zadaniem jest wspieranie wychowanków, szczególnie w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Internet jest doskonałym źródłem zdobywania wiedzy, komunikowania się ze sobą. Niewłaściwie wykorzystywany, niesie za sobą szereg  niebezpieczeństw. Wyzwaniem dla nas wszystkich jest dbanie o bezpieczne korzystanie z technologii informacyjnych przez dzieci.

Nasze rady, aby Państwa dzieci były bezpieczne w internecie:

  1. Zapoznanie dziecka z internetem, zaproponowanie interesujących stron, adekwatnych do zainteresowań Państwa dzieci.
  2. Zainstalowanie oprogramowania antywirusowego , które uchroni przed pobieraniem niebezpiecznych treści a także kontroli rodzicielskich.
  3. Podawanie swoich danych osobowych, haseł, wizerunku jest zabronione.
  4. Wyjaśnienie dziecku, iż spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w sieci, może okazać się bardzo niebezpieczne.
  5. Zasady dobrego zachowania obowiązują zarówno w życiu codziennym, jak i w internecie.
  6. Prezentowanie treści promujących przemoc, nienawiść, wulgaryzmy – jest karane!
  7. Hejt, czyli obrażanie, znieważanie i ośmieszanie, rozpowszechnianie kompromitujących informacji jest zabronione!
  8. Jeśli zdarzy się, że Państwa dziecko stanie się ofiarą hejtu , prosimy o poinformowanie wychowawcy lub skorzystanie z serwisów internetowych lub zadzwoń pod telefon zaufania 116 111.
  9. Pozytywne strony internetu przeważają nad jego negatywnymi, pod warunkiem, że jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami sieci internetowych!

Do pobrania:

Magazyn Sieciaki. Poznaj Bezpieczny Internet!