Prace wykonane w ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – „Lodowe witraże”

Autorami lodowych kompozycji są: Regina J., Przemysław W. oraz Wiktor M. z Panią Mariolą.