Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu informuje, iż na podstawie  nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zostały zawieszone stacjonarne zajęcia w szkole podstawowej i w szkole przysposabiającej do pracy od dnia 22 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r. Uczniowie z tych szkół będą realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

        Zajęcia stacjonarne będą prowadzone:

  1. Przedszkole Specjalne w Sławoborzu – od dnia 22 marca 2021r. do dnia 02 kwietnia 2021r.
  2. Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w SOSW w Sławoborzu – od dnia 22 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r.
  3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Świdwinie –  od dnia 22 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r. 

      W dniach   od dnia 22 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r. będzie funkcjonowała świetlica szkolna – będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.    

 

Dorota Daglis-Pętlak

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych

w Sławoborzu