Wniosek o udzielenie pomocy materialnej z ZFŚS

Regulamin Wycieczek w ZPS

Zarządzenie Dyrektora

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego z ZFŚS

Regulamin wyjazdów na basen

Procedury postępowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego

Standardy ochrony małoletnich w ZPS w Sławoborzu

System kar i nagród