Drodzy Nauczyciele,
Pracownicy Oświaty!

W tym uroczystym dniu, który jest świętem wszystkich Nauczycieli,
Wychowawców i Pracowników Oświaty,

proszę przyjąć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za dotychczasową pracę
na rzecz dzieci i młodzieży oraz za zaangażowanie

i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Dziękując za Państwa zaangażowanie i wysiłek włożony w codzienną organizację edukacji
i wychowania uczniów, życzę aby towarzyszyła Państwu twórcza energia,
która pozwoli na realizację wszelkich planów i zamierzeń a praca w oświacie
była źródłem satysfakcji i zadowolenia.

DYREKTOR ZPS
Dorota Daglis-Pętlak