Szanowni Rodzice

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu zawiadamia, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz. U.  poz. 410, 492, 595, 642) )

ZAWIESZA WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE

W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH

W SŁAWOBORZU

 W DNIACH: OD DNIA 14 KWIETNIA 2020r.

DO DNIA 26 KWIETNIA 2020r.

 

w Przedszkolu,  Szkole Podstawowej, Szkole Przysposabiającej do Pracy, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym.

W tym czasie obowiązuje ZDALNE NAUCZANIE

Jednocześnie informuję, że w zakładce aktualności  oraz materiały do pobrania znajdują się materiały do pracy z uczniami i wychowankami placówki oraz poradniki dla rodziców. Dodatkowo na linkach klasowych/grupowych  znajdują się również materiały, które będą systematycznie aktualizowane.

 

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu

Dorota Daglis-Pętlak

Poniżej zamieszczamy poradniki przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do lektury!

>>> Poradnik dla rodziców <<<

>>> Poradnik dla ucznia <<<