Usprawnianie motoryki małej i dużej w ramach zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu prowadzone jest między innymi z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne oraz Metody Opowieści Ruchowe.