SENSOPLASTYKA – wybuch kreatywności podczas zajęć.

SENSOPLASTYKA w naszym przedszkolu – wybuch kreatywności podczas zajęć. Robimy wszystko, aby zajęcia w przedszkolu były rozwojowe, stymulujące wszystkie zmysły, uczące samodzielności. Sensoplastyka® umożliwia nam wspieranie kreatywności, doświadczania sukcesów przez wychowanków, wychodzenia ze schematów, a przede wszystkim wspieranie rozwoju zmysłów. Dzieci samodzielnie, własnymi rączkami tworzyły różne masy, w odpowiednio przygotowanej sali i w wygodnym ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia się. Co robiliśmy podczas zajęć prowadzonych metodą […]