W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, w naszej Placówce w Sławoborzu oraz w Filii w Świdwinie podjęliśmy szereg działań.

Działania podjęte w  Sławoborzu:

 • odwiedziliśmy lokalne miejsca pamięci (Pomnik, tablica pamiątkowa w Ośrodku Zdrowia) i zapaliliśmy znicze.
 • posprzątaliśmy bezimienne i opuszczone groby oraz przygotowaliśmy stroiki na te groby. Stroiki wykonali uczniowie z Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego numer 6, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz przedszkolaki z Grupy „A”.
 • odwiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli z naszej Placówki.
 • zorganizowaliśmy wystawę upamiętniającą 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Działania podjęte w Świdwinie:

 • W dn. 22 – 23 października rozmawialiśmy na temat Powstania Warszawskiego i jego uczestników. Odbyliśmy wirtualny spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego.

Gościliśmy Panią, nauczycielkę naszej szkoły, która opowiadała o Kopcu Powstania Warszawskiego, o corocznej sztafecie, w której brała udział i otrzymała pamiątkową koszulkę, którą nam podarowała.

Odczytaliśmy jeszcze raz wzruszającą treść listu już nieżyjącego bohatera Powstania Warszawskiego –  Pana Andrzeja Wiernica, z którym korespondowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym, w związku z włączeniem się do ogólnopolskiej kampanii Bohateron – włącz historię! W tym roku szkolnym również wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Wyślij kartkę do Powstańca, ale tym razem kartki dla Powstańców wykonaliśmy własnoręcznie, dziękując im za poświęcenie i za udzielenie nam „żywej” lekcji patriotyzmu.

 • Dnia 24 października odwiedziliśmy świdwińskie miejsca pamięci i zgłębiliśmy o nich historię:
 • Pomnik Poległym i Pomordowanym Żołnierzom, Ofiarom Faszyzmu
  i Stalinizmu;

 • Pomnik pamięci poległych żołnierzy walczących o wyzwolenie Świdwina, który został odsłonięty 3.III.1950 r. w V-tą rocznicę wyparcia wojsk niemieckich z miasta. Na głazie wmurowana jest tablica o treści „W V ROCZNICĘ WYZWOLENIA MIASTA ŚWIDWINA, DLA UCZCZENIA PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY W WALKACH O ŚWIDWIN. 1945 – 3.III.1950”.

Złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze oddając hołd poległym żołnierzom, którzy oddali to, co mieli najcenniejsze – swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie.

 • 25 października udaliśmy się na Cmentarz komunalny w Świdwinie, by uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności.

Tam zapaliliśmy znicze na symbolicznej mogile Wszystkim, którym należy się nasza pamięć, ufundowanej przez mieszkańców Świdwina.

Odwiedziliśmy miejsce spoczynku zasłużonego świdwińskiego nauczyciela Pana Tadeusza Małeckiego, który przez wiele lat, jako Prezes oddziału PTTK w Świdwinie, zaszczepił w nas zamiłowanie do poznawania naszego regionu, zabytków, pomników przyrody, nie tylko naszej małej ojczyzny, ale i dalszych miejsc związanych z historią Polski (do tej pory wspominamy wycieczkę Szlakiem piastowskim Gniezno – Ostrów Tumski -Kruszwica  –  Biskupin).

Do realizacji podjętych przedsięwzięć zaprosiliśmy rodziców, którzy chętnie służyli pomocą w działaniach mających na celu upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń.