Celem preorientacji zawodowej w przedszkolu jest zapoznanie dzieci z zawodami najbliższymi ich otoczeniu, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz stymulowanie prozawodowych marzeń.

Przedszkolaki z grup A, B, C w ramach preorientacji zawodowej w dniu 11.12.2019 roku udały się do sklepu Dino w Sławoborzu, w celu poznania zawodu sprzedawcy. Dzieci obserwowały pracę sprzedawców, ale także konsumentów.

Każdy przedszkolak w tym dniu przywiózł do przedszkola własny portfelik z pieniędzmi oraz papierową torbę.

Podczas pobytu w sklepie, dzieci samodzielnie dokonały zdrowych zakupów. W praktyce uczyły się posługiwania monetami oraz banknotami.

Przedszkolaki indywidualnie wybierały zdrowe produkty, uczyły się zasad kulturalnego zachowania w sklepie, płacenia za zakupy, używania zwrotów grzecznościowych podczas pobytu w sklepie.

Wszyscy wzorowo zachowali się w sklepie. Znają zawód sprzedawcy. Wiedzą, że robiąc zakupy warto wybierać zdrowe produkty.

Uczymy się przez całe życie i warto wszechstronnie rozwijać umiejętności dzieci już od najmłodszych lat.