PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM TROSKI O ZWIERZĘTA

– dbamy o prawa „braci naszych mniejszych”

 

4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Jest to wyjątkowa data, która  przypomina wszystkim jak wielką rolę odgrywają zwierzęta w życiu każdego z nas. To taki czas, by zatrzymać się chwilę i pomyśleć, w jaki sposób powinniśmy traktować zwierzęta oraz że im też należy okazywać szacunek, a przede wszystkim zwracać uwagę na zaspokajanie ich potrzeb. Są to bowiem istoty żywe zdolne do odczuwania zarówno bólu fizycznego, jak i radości, potrafiące okazać swoją wdzięczność.

Tradycyjnie już, jak co roku, w naszej szkole ruszyła charytatywna akcja pod hasłem „Zwierzęta lubimy i się o nie troszczymy” polegająca na zbiórce karmy, żwirku, środków materialnych, przydatnych porzuconym, bezpańskim zwierzętom takim jak psy i koty, ale również ziaren zbóż dla ptaków na okres zimowy.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów naszej placówki do aktywnego wparcia tej szczytnej inicjatywy. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie przy pomocy rodziców i opiekunów chętnie przyniosą dary dla bezdomnych, często pokrzywdzonych i bezpańskich zwierząt. Celem akcji jest bowiem nie tylko fizyczne gromadzenie pożywienia, czy żwirku, ale przede wszystkim uwrażliwienie i przypomnienie, że zwierzęta to istoty żywe, które też mają swoje prawa. PAMIĘTAJMY O TYM!

Każdemu kto dobrowolnie włączy się w akcję i przyniesie „coś dla zwierzaków” z góry serdecznie dziękujemy.

Dary prosimy przynosić do wychowawców klas lub Organizatorów (pełne dane dostępne na plakatach wywieszonych w holu głównym szkoły) do końca miesiąca października 2021.

Po zakończeniu akcji uczestnicy zostaną poinformowani o jej przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zgromadzonych darów.

Zebrane przez Organizatorów dary zostaną przekazane Stowarzyszeniu „Przyjaciele Zwierząt” zlokalizowanemu w Świdwinku 27. Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc bezdomnym zwierzętom w powiecie świdwińskim, opieka nad porzuconymi zwierzętami, wyszukiwanie domów docelowych dla bezdomnych, skrzywdzonych zwierząt oraz umożliwienie opieki weterynaryjnej.

Z pozdrowieniami,

Organizatorzy