W roku szkolnym 2022/23 uczniowie z Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu uczestniczyli w ogólnopolskim Projekcie „MŁODE GŁOWY” obejmującym największe w Polsce, bezpłatne i anonimowe badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W naszej szkole badania zostały przeprowadzone dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 10 do 19 roku życia.

Celem Projektu jest zwrócenie uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazanie związanych z tym wyzwań i przyczynienie się do normalizacji sięgania po pomoc.

Od Fundacji Dbam o Mój Zasięg otrzymaliśmy indywidualny oraz ogólnopolski raport z pierwszego tego typu badania na skalę całej Polski, badania „MŁODE GŁOWY”. Wzięło w nim udział ponad 180 tysięcy uczniów z całego kraju, w tym i MY.

Jakie są wyniki badań w skali Polski? Młodzi ludzie czują się osamotnieni, co drugi uczeń w kraju, w wieku 10-19 lat ma skrajnie niską samoocenę i bardzo złe zdanie o sobie.
Ponad 80% ankietowanych w Polsce, w kłopotliwej sytuacji nie potrafi znaleźć rozwiązania i nie radzi sobie ze stresem dnia codziennego.

Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia, a 8,8% dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą.

Na podstawie opracowanych wyników, w ramach Ogólnopolskiego Projektu Młode Głowy eksperci tworzą kompleksową oferta edukacyjną z konkretnymi narzędziami dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli, w tym:
· Ogólnodostępny program profilaktyczny z praktycznymi materiałami dla uczniów, nauczycieli i rodziców, który będzie dostępny już w nadchodzącym roku szkolnym;
· „Złoty standard” pomocy psychologicznej dla wszystkich szkół w kraju — czyli konkretne rozwiązania służące ochronie zdrowia psychicznego uczniów;
· Opracowane przez ekspertów rekomendacje, pakiety wsparcia dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci.

Po przeanalizowaniu raportu indywidualnego dla uczniów z Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu podjęto kolejne działania, aby wraz z rodzicami, opiekunami prawnymi otwarcie rozmawiać o potrzebach borykających się z kryzysami młodych ludzi.

Nasza szkoła już dziś została zgłoszona do ogólnopolskiego programu profilaktycznego, aby w kolejnym roku szkolnym, w ścisłej współpracy z gronem ekspertów z Fundacji Dbam o Mój Zasięg na czele z Fundacją Unaweza wspierać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Jesteśmy świadomi problemów i aktywnie poszukujemy rozwiązań.
Otwórzmy się Wszyscy na potrzeby dzieci, dajmy im głos.

Dziękujemy Fundacji UNAWEZA i DBAM O MÓJ ZASIĘG za współpracę.

„ZMIENIAJĄC ŻYCIE JEDNEGO CZŁOWIEKA – ZMIENIASZ CAŁY ŚWIAT”
M. Wojciechowska