20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, który od 1989 co roku przypomina nam o uchwaleniu Konwencji Praw Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

 

Ale co to takiego?

Celebrujmy ten dzień wspólnie!