W naszej szkole panuje świąteczno – zimowy klimat dzięki wspaniałym pracom naszych wychowanków. Kreatywność i rozwój, który stymuluje jest dla nas szczególnie ważny.

Twórcze myślenie pomaga w pobudzeniu elastyczności poznawczej i pozytywnie wpływa na umiejętności rozwiązywania problemów. Ponadto stymuluje zewnętrznie i wzmacnia bodźcowanie, które w przypadku niepełnosprawności ułatwia postrzeganie i rozumienie świata.

Wartością dodaną jest fakt, że wychowankowie uczą się wielu przydatnych wiadomości zarówno o zimie jak i samych świętach.

Zapraszamy Państwa na wycieczkę po naszym świąteczno – zimowym świecie.