Konsultacje nauczycieli, zasady komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi/ uczniami w roku szkolnym 2020/2021   

 

  1. W związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego i wynikających stąd ograniczeń przebywania w szkole osób z zewnątrz  kontakt rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów   z pracownikami szkoły odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość ( telefon, e-mail).
  2. W  przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu rodzica/opiekuna  lub ucznia z nauczycielem, wychowawcą lub innym pracownikiem szkoły prosimy o umówienie  się z nauczycielem   dzwoniąc na dwa dni wcześniej do sekretariatu placówki pod numer 943647013.
  3. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic/opiekun prawny/ uczeń  ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy.
  4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym (lub pozostać w rękawiczkach ochronnych) oraz wpisać się do rejestru wejść na teren szkoły.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu   i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych /nowy numer proszę zgłosić w sekretariacie szkoły – sekretarz szkoły przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy/.

 HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI/ RODZICAMI

Lp Nazwisko i imię  nauczyciela Dzień i godzina konsultacji
1 Belczyńska Beata Poniedziałek 11.00- 13.00
2 Bielang- Kosela Tamara Poniedziałek 10.30 – 12.30
3 Brycka Edyta Wtorek 11.00- 13.00
4 Budzińska Marytna Środa 11.00- 13.00
5 Bździuch Elżbieta Czwartek 10.00- 11.00
6 Dembicki Cyprian Poniedziałek 8.00- 10.00
7 Fic Danuta Czwartek 11.00- 13.00
8 Hamulak Mariola Poniedziałek 10.00- 12.00
9 Hamulak Zofia Poniedziałek 9.00- 10.00
10 Just Barbara Piątek 8.00- 10.00
11 Kańska Kamila Wtorek 9.00- 11.00
12 Kawczyńska Magdalena Czwartek 8.00- 10.00
13 Kawińska Małgorzata Wtorek 10.00- 12.00
14 Klasińska Ewa Środa 8.00- 10.00
15 Klasińska- Samiczak Danuta Piątek 12.00- 13.00
16 Kotula Katarzyna Poniedziałek 12.30-14.30
17 Kotyk Danuta Piątek 10.30- 12.30
18 Kozłowski Tomasz Piątek 8.00- 10.00
19 Książek Agnieszka Piątek 8.00- 10.00
20 Kurowska Halina Środa 8.00- 9.00
21 Lesisz Ewa Środa 8.00- 10.00
22 Ławrynowicz Monika Piątek 8.00- 10.00
23 Mac Aleksandra Czwartek 8.00- 10.00
24 Mazepa Dariusz Poniedziałek 10.00- 12.00
25 Miękczyńska Małgorzata Środa 10.00- 12.00
26 Mikołajczyk Ewa Wtorek 9.00- 11.00
27 Misztal Anna Środa 8.00- 10.00
28 Olszkiewicz Anna Wtorek 9.00- 11.00
29 Skwarek Anna Środa 10.00- 12.00
30 Stolarska Anna Czwartek 10.00-12.00
31 Szatkowska Beata Wtorek 8.00 – 10.00
32 Świst- Madejek Magdalena Środa 10.00- 12.00
33 Wierzbicka- Kromkiewicz Olga Czwartek 10.00- 12.00
34 Wiśniewski Krzysztof Poniedziałek 10.00- 12.00
35 Wróblewska Anna Wtorek 10.00- 12.00
36 Zakrzewska Katarzyna Środa 10.00- 12.00
37 Zmysłowska Joanna Czwartek 9.30- 11.30