W październiku w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu oraz w Filii w Świdwinie odbył się cykl zajęć edukacyjnych  i spotkań wychowawczych w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, z okazji „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”

Tematyka zajęć dotyczyła funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. Wychowankowie w aktywny sposób uczestniczyli w działaniach. Mogli doświadczyć, jak poznają świat osoby niewidome, poprzez wykonywanie zadań z zawiązanymi opaską oczami. Trudno im było rozpoznać litery, cyfry , czy kształty wykorzystując zmysł dotyku.

Jeszcze trudniej było udać się w wyznaczone miejsce w klasie. Podczas zajęć zostały wykorzystane pomoce dydaktyczne dla  osób  z dysfunkcją wzroku, które wykorzystujemy w codziennej pracy  w naszej placówce oraz materiały udostępnione przez organizatora kampanii – Kujawsko Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej  im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Cieszymy się, że pomimo trudnych warunków związanych z pandemią, otrzymaliśmy zaproszenie do włączenia się w działania w ramach akcji objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy wzięli udział w kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” znają potrzeby i możliwości osób, które nie widzą lub widzą słabo. Liczymy na to, iż  będą potrafili  pomóc, gdy osoba niewidoma o to poprosi. Ważne jest, aby w obecności osoby niewidomej lub słabowidzącej zachować się w sposób naturalny, nie okazywać nadmiernego współczucia  i nie próbować pomagać więcej, niż trzeba.