Aby pomóc ptakom w przetrwaniu zimy, nasi wychowankowie samodzielnie przygotowują pożywienie dla nich.  Twórcy innowacji pedagogicznej pt. „Rytmiczni i zdrowi do życia gotowi”, przekazali  uczniom materiały informacyjne na temat dokarmiania ptaków zimą oraz składniki niezbędne do wykonania smalcowych kul.  Uczniowie samodzielnie  wykonali  kule z ziaren. Z wielką przyjemnością umieścili je w karmnikach dla ptaków oraz zawiesili na gałązkach drzew.  

Dotychczas obserwowaliśmy  w okolicy naszej szkoły domki dla jeży. Pewnego jesiennego dnia przywitaliśmy nowego kolczastego lokatora. Aktualnie obserwujemy, czy okolicznym ptakom smakują nasze przysmaki. Pamiętamy o zasadzie, że jeśli zdecydowaliśmy się na dokarmianie ptaków, będziemy to robić do momentu, gdy będą trudne warunki atmosferyczne.

Proces nauczania i wychowania to w ZPS w Sławoborzu  to nie tylko zajęcia klasowe. Uczenie poprzez  działanie, poznawanie świata wszystkimi zmysłami – to metody pracy najczęściej wykorzystywane podczas wspierania rozwoju  wychowanków. Dzięki bliskiemu kontaktowi z naturą, mamy doskonałe warunki do usprawniania dziecięcej motoryki, rozwijania wrażliwości polisensorycznej.

Maria Montessori w swoich dziełach pisała:

„Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z naturą, wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła”.

Stwarzamy warunki do  działania, odkrywania, poznawania świata i dbania o zwierzęta żyjące wokół nas.