W naszej szkole odbyła się akcja „Cudze chwalicie swego nie znacie” pod hasłem Zwierzęta w Polsce.

W związku z wirusem (Covid-19) przebieg imprezy wyglądał trochę inaczej, wychowawcy klas z użyciem materiałów multimedialnych przybliżyli dzieciom indywidualnie w klasach świat jeży, ich zwyczaje i potrzeby. 

Wspólnie rozwiązali karty pracy, które pobudziły umysły uczniów i utrwaliły nową wiedzę. Każda klasa przygotowywała prace plastyczną w formie plakatu na wybrany temat np. zwierzęta leśne, łąkowe, wodne, górskie czy zwierzęta i ich młode. Następnym punktem programu był „Konkurs wiedzy o zwierzętach w Polsce”.

Brali w nim udział chętni uczniowie z klas 4-8 Szkoły Podstawowej. Startowało 11 uczniów. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy odebrali nagrody. Plakaty zawisły na holu szkolnym i każdy mógł dowiedzieć się różnych ciekawostek na temat zwierząt, zamieszkujących nasz kraj.

Podsumowaniem działań było przekazanie każdej klasie dyplomu za udział w akcji i za najciekawszą pracę plastyczną oraz pamiątkowe mapy Polski z uwidocznionymi terenami zamieszkania poszczególnych zwierząt.

Bardzo dziękujemy społeczności szkolnej  za wzięcie udziału w naszym przedsięwzięciu.

Organizatorzy