W związku z alarmująca sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, 05.03.2020 roku Dyrektor ZPS w Sławoborzu zorganizowała apel profilaktyczny. Celem głównym spotkania było przekazanie informacji na temat koronawirusa oraz sposobów zabezpieczenia się przed zarażeniem COVID-19 .

Przekazane zostały zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:
„Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego
2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę”.

Ponadto Dyrektor położyła nacisk na przestrzeganie zasad higieny, w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk, a także systematycznego dbania o czystość pomieszczeń w których przebywamy. Ważne jest także zachowanie co najmniej metra odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Dyrektor naszej szkoły zachęciła do śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Bądźmy odpowiedzialni i przestrzegajmy powyższych zasad!

Dyrektor ZPS w Sławoborzu
Dorota Daglis – Pętlak