Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Opracowałyśmy dla Państwa zbiór telefonów oraz adresy stron internetowych wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

• Centrum Zdrowia Psychicznego w Świdwinie, tel. 451 071 100.
• Regionalne Pogotowie Kryzysowe w Świdwinie, tel. 531 572 825, email: rck@pcprpolczynzdroj.pl

• Bezpłatne konsultacje z ekspertami suicydologii (zagrożenie samobójcze).
„Życie warte jest rozmowy” – dla szkół, rodziców i młodych osób: zwjr.pl

• Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111, www.116111.pl
Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków
w trudnych sytuacjach życiowych.

• Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123.

Bezpłatny telefon dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny codziennie i całodobowo.

• Wsparcie dla Nauczycieli i Rodziców, tel. 800 100 100.

Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia
i informacji w zakresie pomocy dzieciom i nastolatkom przeżywającym kłopoty i trudności. Czynny od poniedziałku do piątku między 12.00 a 15.00.

• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12.

• Linia Wsparcia, tel. 800 70 22 22.

• Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, tel. 22 594 91 00.

• Telefon Zaufania Grupy Ponton, tel. 22 635 93 92, www.ponton.org.pl

Grupa Ponton to młodzi specjaliści, którzy pomogą w sprawach dojrzewania, seksualności oraz antykoncepcji. Połączenie jest płatne według stawki operatora. Telefon jest czynny w piątki w godzinach 16.00-20.00.

• Telefon Zaufania dla osób LGBT+, ich rodzin i bliskich, tel. 22 628 52 22.

Pomoc online dostępna pod adresem: poradnictwo@lambdawarszawa.org

• Fundacja Trans-Fuzja, transfuzja.org
Bezpłatna internetowa pomoc psychologiczna dla osób trans- płciowych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem adresu e-mail: psycholog@transfuzja.org.

• Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 800 120 226.

• Pomarańczowa Linia, tel. 801 14 00 68.
Telefon przeznaczony dla osób, które mają problem z alkoholem
lub narkotykami, oraz ich bliskich. Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00-20.00.

• Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, tel. 801 199 990.
Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00.

• Infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, tel. 800 120 289.

• Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne, tel. 801 889 880, www.uzaleznieniabehawioralne.pl

• Tumbo Linia, tel. 800 111 123, tumbopomaga.pl

Telefon przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy przeżywają śmierć kogoś bliskiego. Czynny od poniedziałku do piątku,
w godzinach 12.00-18.00.

• Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich, tel. 800 108 108, naglesami.org.pl

Działa w dni powszednie w godzinach 14:00-20:00. Adresowany jest
do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady.

Nie bójmy się prosić o pomoc!

Pedagodzy i psycholog