Za nami kolejna edycja warsztatów profilaktycznych realizowanych dla naszych uczniów przez Teatr Stop z Koszalina.

Podczas warsztatów nasi uczniowie poprzez techniki z zakresu dramy , improwizacji i treningu umiejętności społecznych rozwijali kompetencje osobiste i społeczne takie jak: pewność siebie, kreatywność,współpraca oraz radzenie sobie z emocjami i asertywność.

Udział w warsztatach wzmocnił u uczniów pewność siebie , poczucie własnej wartości oraz oswajał z publicznymi występami.
Dziękuje

my za inspirujące zajęcia warsztatowe panu Mirosławowi Glinieckiemu z Teatru Stop Koszalin.