Kolejne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadziliśmy dziś w Sali Doświadczania Świata.
Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie naszej Placówki, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
Głównym celem zajęć była stymulacja wielozmysłowa, czyli aktywizowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych 👀🦻👃👐👅😊.