Z przyjemnością informujemy, iż ZPS w Sławoborzu należy do Klubu Szkół UNICEF,  inicjatywy edukacyjnej, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. W bieżącym roku  szkolnym realizujemy projekt edukacyjno-społeczny pt. „TO(działa)MY organizowany przez  UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska.

Celem głównym projektu jest motywowanie dzieci i młodzieży do działania, pokazanie, że swoimi czynami mogą wpłynąć na ekologię i ochronę środowiska. Duże znaczenie w rozwoju  młodego człowieka ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak współpraca w grupie i komunikacja.

https://youtu.be/bVDefrUQi9w

Projekt wpłynie na rozwijanie wśród uczniów kreatywności, poczucia sprawstwa, doda wiary we własne możliwości. Mamy nadzieję, że przejście przez realizację wspólnego działania okaże się niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem.

Więcej szczegółów na temat grupy projektowej i działaniach w ramach projektu TO (działa)MY już niebawem!