Ulotka #SZCZEPIMYSIĘ

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie

ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin,

tel. 94 365 26 84, 94 365 30 24

http://psseswidwin.pis.gov.pl

e-mail: psse.swidwin@pis.gov.pl