Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, również w tym roku, w naszej szkole miało miejsce wyjątkowo sympatyczne wydarzenie.

W dniu 16 października 2020r. odbyło się uroczyste przyjmowanie nowych uczniów, nauczycieli i pracowników do społeczności szkolnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie to miało nieco inny charakter niż zwykle, nie odbyła się bowiem akademia z udziałem całego grona i artystycznymi występami dzieci.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i nauczycieli przyjmowanie nowych osób odbyło się w kameralnym gronie. W obecności Pani Dyrektor i przewodniczącej samorządu uczniowskiego wszyscy nasi nowi uczniowie złożyli swój podpis w kronice szkolnej. Zapraszani byli w określonym odstępie czasowym w wyznaczone miejsce. Skorzystali z wyjątkowej okazji, by na czas adnotacji w szkolnej kronice gościć w pokoju nauczycielskim, co oczywiście okazało się również niecodziennym wydarzeniem dodającym nieco magii powyższemu spotkaniu. W ten symboliczny sposób zaznaczyli swoją przynależność do szerszej braci uczniowskiej. Otrzymali drobne upominki oraz zakładki do książek wykonane na zajęciach przez starszych kolegów.

Pani Dyrektor nie zapomniała także o nowych nauczycielach i pracownikach, którzy dołączyli w ostatnim czasie do naszego grona. Po kilku słowach wstępu, nasi nowi koledzy, jak na szkołę przystało, musieli zdać mały egzamin i zmierzyć się z pytaniami sprawdzającymi ich wiedzę na temat naszej placówki. Warto zaznaczyć, iż pytania nie należały do najłatwiejszych. Nie przestraszyło to jednak nowicjuszy i z uśmiechem udzielali poprawnych odpowiedzi. W ten oto sympatyczny sposób nasza szkolna społeczność powiększyła się. Cieszymy się z tego powodu niezmiernie. Wszystkim nowym uczniom, nauczycielom i pracownikom życzymy wielu powodów do radości, zadowolenia i sukcesu nie tylko w tym dniu, ale także w kolejnych latach.

Grono pedagogiczne i samorząd uczniowski