ZPS W SŁAWOBORZU rok szkolny 2021/2022 – Plan lekcji ważny od  dnia 28.03.2022

I-III Zet 1 Zet 2 Zet 3 Zet 4 Zet 5 IV-V VI-VII  VIII SPDP 1 SPDP 2-3 Świetlica
    Poniedziałek 1 EW FOiS FOiS FOiS FOiS -/FOiS REW 22 JN/CH 21 JP 23       PDP WF Z5/-, 4-5,
2 EW ZRKr ZRKr ZRKr FOiS ZRKr JP 22 REW/JN 21 M 23 PDP WF 6,
3 EW ZRKr REW ZRKr ZRKr WF/REW M 22 JP 21 JN 23 PDP ZKKr Z2,
4 WF ZRKr ZRKom WF REW WF WF M 21 B 23 ZRKr ZKKr Z4,
5 REW WF WF WF WF FOiS WF REW/F 21 H 23 FOiS REW/PDP 1-3, 6,
6 REW ZRKr WF REW WF ZRKr 22I  PRZ/JA 22 B 21 23 GD REW ZRKom PDP 1-3, Z3,
7 REW GD -/ZRKr 22JA/- G 21 REW ZRKom PDP 1-3, Z1, Z2, Z3, Z5/-, 5, 8
8 GD REW/GD
9 REW REW
          Wtorek 1 EW FOiS ZRKr FOiS ZRKom FOiS JP  22 -/REW CH 23 WF ZRKom 6-7
2 EW ZRKom FOiS ZRKr FOiS     FOiS REW/B 22 M 21 JP 23 WF ZRKom 4,
3 EW ZRKr ZRKr REW ZRKr ZRKr WDŻ 22          JP 21 M 23 ZKKr PDP Z3,
4 WF REW ZRKom WF ZRKr ZRKr M 22  21 JN/G 23 WF      FOiS FOiS/REW Z1,
5 GD/REW REL REW WF ZRKr ZRKr WF REW/JN 21 WOS 23       PDP FOiS Z2, 6,
6 WF REL REW WF REW REW/GD 22 WF JN 23 PDP ZKKr 1-3, Z3, Z5, 4,
7 REW -/ZRKr WF H 22 WF REL23 PDP PDP 1-3,Z1, Z2, Z3, Z4/-,
8 GD 21 REW REW REL
9 REW REW
        Środa 1 FOiS ZRKr FOiS REW FOiS WF MUZ 21 M 23 REL PDP 1-3,Z4,
2 JA ZRKr FOiS FOiS REW FOiS JP 22 H 21 F 23 PDP PDP Z4,
3 EW REW ZRKr ZRKr ZRKr ZRKr 22 JA/G 22I M 21 REL23 PDP PDP Z1,
4 EW ZRKr REW REW REL REW 22I  PRZ/JA 22 JP 21 JN 23 ZKKr PDP Z2,Z3,Z5,
5 EW REW REW ZRKom FOiS WF M  22 21 JN/B 22I JP 23 ZRKr WF Z1,Z2,
6 REW GD/ REW ZRKom REL REL 22 REW/JN 21 WF PDP PDP 1-3,Z1,Z2,6,
7 REW ZRKr        REW REL 21 WF FOiS PDP 1-3,Z1,Z2,Z4,Z5,4-5,
8 REW REW REW REW
9 REW REW REW
        Czwartek 1 EW FOiS FOiS FOiS FOiS ZRKr -/H 22 22I T/CH 21 WF FOiS FOiS 4,
2 EW ZRKom   ZRKr ZRKr FOiS ZRKr MUZ 22 WF EDB 23 PDP FOiS
3 WF ZRKr REW REL ZRKr ZRKr 23 I/T 22I WF H 22 PDP PDP Z2,
4 REL REW    ZRKr ZRKom ZRKr ZRKr 22I  T/I  23 JP 21 M 22 PDP PDP Z1,
5 EW REL ZRKr ZRKr ZRKr ZRKom PL 22I 23 I/F 21 JP 22 WF PDP
6 REW WF ZRKr ZRKr REL JP 22 -/I 23 T 21 PDP PDP 1-3,Z1,6,
7 ZRKr REW -/T 22I I 23 REL PDP 1-3,Z1,Z2,Z4,Z5,4-5,6
8 REW REW REW REL
15.15-15.45
Piątek 1 EW FOiS FOiS FOiS REW      GD  23 GW 22 REL 22I GW 21 FOiS FOiS Z4,
2 EW REW ZRKr REW WF ZRKom REL 22 JP 21 F 23 FOiS FOiS Z1,Z3,
3 EW ZRKr REW REL ZRKr ZRKr JP 22 H 21 CH 23 PDP PDP Z2
4 REL WF ZRKr ZRKr ZRKr REW REW M 21 JP 23 PDP ZKKr Z5, 4-5,
5 JA ZRKr REL ZRKr ZRKr FOiS M 22 REW/T 21 WOS 23 PDP PDP 6,
6 ZRKr REL ZRKr 22 JA/- PL 21 G 23 PDP PDP 1-3,Z1,Z2,5,
7 -/ZRKr ZRKr -/JA 22 GW 21 T  23 PDP         PDP 1-3,Z1,Z2,Z4,4, Z3/-

 

>>> Do pobrania plan lekcji <<<

Godziny zajęć lekcyjnych :                          przerwy międzylekcyjne:

  1. 8.00 – 8.45                 1.  8.45 – 8.55
  2. 8.55 – 9.40                 2.  9.40 – 9.50
  3. 9.50 – 10.35                 3. 10.35 – 10.45
  4. 10.45 – 11.30                 4.  11.30– 11.40
  5. 11.40 – 12 .25                 5.  12.25 – 12.45     –  obiad
  6. 12.45 – 13.30                 6. 13.30  – 13.40
  7. 13.40 – 14.25                 7.  14.25 – 14.30
  8. 14.30-15.15

Skip to content