ZPS W SŁAWOBORZU rok szkolny 2020/2021 – Plan lekcji ważny od  dnia 01.10.2020

Dni tygodnia I-III Zet 1 Zet 2 Zet 3 Zet 4 Zet 5 Zet 6 IV-V VI VII-VIII SPDP Świetlica
    Poniedziałek 1 EW FOiS ZRKr REW ZRKr FOiS FOIs M 22 T 23 JP 21 PDP ZET3
2 EW ZRKo -/FOiS FOiS REW FOiS FOiS T/GD 22I/22 I 23 CH 21 PDP ZET4,ZET2
3 EW ZRKr ZRKr ZRKr FOiS REW ZRKr JP 22 M 21 I/T 23/22I PDP ZET5
4 EW WF ZRKo ZRKr WF ZRKr ZRKr REW/JN 22 WF T/I 22I/23 WF IV
5 EW ZRKr REW ZRKr WF ZRKr ZRKr JA/ REW22 WF JN/EDB 21/22I WF ZET2, V
6 JA   WF ZRKr ZRKr REW WF JN23 B21 ZRKo ZET 1, ZET 5, ZET6
7 REW     REW/BJ GD   REL WF JP23 PL/JN 22I/21 ZRKo I-III, ZET1, ZET2, ZET3, ZET4,ZET5,
8                   GD/REW 21/ REL  
          Wtorek 1 EW REW REW FOiS REL FOiS ZRKo PL 22 MUZ 23 F 21 -/FOiS ZET1, ZET2,SPDP
2 EW FOiS REW ZRKo ZRKr FOiS ZRKo -/T22 M 23 JP 21 FOiS ZET2, 4
3 REL ZRKr ZRKr ZRKr REW REW REW JP 22 JN 23 M 21 PDP ZET5, ZET6, ZET4
4 EW ZRKr ZRKr REL REW ZRKr ZRKr WF JP 23 JN/T 22/21 PDP ZET4
5 REW ZRKr ZRKr REW ZRKo ZRKr ZRKr M 22 REL 23 T/JN 22I/21 PDP I-III, ZET3
6       WF FOiS ZRKr ZRKr I/JN 23/ 22 PL 22I WF PDP I-III,  ZET2, ZET1
7       REW -/ZRKr ZRKr FOiS REW/I  /23    WF PDP I-III, ZET1, ZET2, ZET3, IV,VI,ZET4
        Środa 1 FOiS ZRKr FOIS FOiS ZRKo FOiS JA/JN 22/23 REW H 21 PDP I-III, VI,
2 JA ZRKr FOiS FOiS REW ZRKr FOiS JP 22 G 23 M 21 PDP ZET4
3 REW ZRKr ZRKr ZRKr ZRKr WF ZRKr P/B 22/22I JN 23 JP 21 PDP I-III
4 REW REW REL WF ZRKr WF WF GW22 REW MUZ/JN 21/23 WF I-III, ZET1, VI,
5 EW WF WF REW REL REW WF -/G 22 JP 23 JN/B 21/22I PDP ZET3, ZET5, IV
6 EW  REL   ZRKr ZRKr   REW REW WF REW/WOS 21 PDP ZET2, ZET5, ZET6, VII, IV-V
7             ZRKr REL WF G 21 PDP I-III, ZET1, ZET2, ZET3, ZET5, ZET4,
8                   REW    
         Czwartek 1 EW FOiS ZRKr FOiS ZRKr GD FOiS REL 22 M 23 WF FOiS ZET5
2 EW ZRKr FOiS ZRKr ZRKr ZRKo ZRKr M 22 JP 23 WF FOiS
3 EW REW ZRKr ZRKr FOiS ZRKr ZRKr H 22 REL 23 M 21 ZRKr ZET1
4 EW REW ZRKo ZRKr FOiS REL WF JP 22 B 23 CH 21 ZRKr ZET1,
5 EW ZRKr REW WF ZRKo ZRKr WF P/REW 22 H 23 JP 21 ZRKr ZET2, V
6       REL ZRKr WF GD WF WDŻ 23 REW/WOS 21 ZRKr I-III, ZET1, ZET2, VII
7           WF REL   REW REL 21 GD I-III, ZET1, ZET2, ZET3, IV,V, VI, SPdP,Z4
8                     REL  
Piątek 1 EW WF ZRKr FOiS FOiS FOiS FOiS MUZ 22 GD23 GW 21 FOiS ZET6, VI,
2 EW ZRKo FOiS ZRKo ZRKr FOiS ZRKr JP 22 GW 23 F 21 FOiS
3 EW ZRKr REW ZRKr ZRKr REL ZRKr -/H22 M 23 JP 21 PDP ZET2, IV
4 REL FOiS ZKKr WF ZRKr ZRKr REW REW JP 23 H 21 PDP ZET6, IV, V,
5 -/GD REL WF ZRKr WF ZRKr REW REW H 23 M21 PDP I, ZET6,  IV, V,
6     REL GD WF ZRKr ZRKr JA/- 22/    -/G 21 PDP I-III, ZET1, ZET3, V, VI, VII
7           ZRKr ZRKr M 22   REL 21 PDP I-III, ZET1, ZET2, ZET3, VI, ZET4

>>> Do pobrania plan lekcji <<<

 

Godziny zajęć lekcyjnych :                          przerwy międzylekcyjne:

  1. 8.00 – 8.45                 1.  8.45 – 8.55
  2. 8.55 – 9.40                 2.  9.40 – 9.50
  3. 9.50 – 10.35                 3. 10.35 – 10.45
  4. 10.45 – 11.30                 4.  11.30– 11.40
  5. 11.40 – 12 .25                 5.  12.25 – 12.45     –  obiad
  6. 12.45 – 13.30                 6. 13.30  – 13.40
  7. 13.40 – 14.25                 7.  14.25 – 14.30
  8. 14.30-15.15

 

>>> do pobrania PLAN LEKCJI do pobrania <<<

Skip to content