ZPS W SŁAWOBORZU rok szkolny 2019/2020 – Plan lekcji ważny od  dnia 02.03.2020

 

Dni tygodnia II-III (15) Zet 1 (33) Zet 2 (35) Zet 3 (30) Zet   4 (31) Zet 5 (14) Zet 6 (18) IV-V VI-VII SPdP (23I) Swietlica
    Poniedziałek 1 EW FOIS REW FOIS GDDD EL FOIS ZRKOM R 22 WF WF ZET 2,
2 EW REW -/FOIS ZRKOM R ZRKR ZRKOM J POL 22 WF WF ZET 1, ZET2- KL.1
3 EW       ZRKR ZRKR ZRKR REW ZRKR ZRKR REW R 23 PDP ZET 4, IV-V
4 EW R ZRKOM WF ZRKR ZRKR FOIS REW 22/H 23 REW/F 21 PDP IV,VI
5 EW ZRKOM WF ZRKR ZRKR REW REW PRZ 21/JN 23 J POL 22 PDP ZET 5, ZET 6
6 R REW REW REW ZRKOM ZRKR MAT 21 -/WDŻ 22 PDP ZET1, ZET2, ZET3,ZET 4, VI
7 REW WF REW/J N 23 ZKK II-III, ZET1, ZET2, ZET3, ZET4,ZET5,  IV-V, VI
8 GDDD EM 22 ZKK
          Wtorek 1 EW WF ZRKR WF WF FOIS ZRKR WF BIOL 21 ZRK
2 EW WF FOIS WF WF ZRKR ZRKR 23 WF MAT 21 GDDD EL
3 JN ZRKR REW ZRKR FOIS ZRKR WF MAT 21 J POL 22 FOIS
4 EW FOIS ZRKR FOIS REW ZRKR FOIS J POL 22 JN/G 23 FOIS ZET4,
5 R ZRKR ZRKR REW ZRKR ZRKR REW JN 23/GDDD  EL 22 GDDW 21 FOIS ZET3, ZET6,
6 REW ZRKR WF R ZRKOM REW INF 23/JN 21 HIS 22 PDP II-III,ZET5, ZET6,
7 GDDD EL REW R 22 INF 23/JN 21 PDP II-III, ZET1, ZET2, ZET3, ZET4, ZET6,
8 /REW REW
        Środa 1 EW ZRKOM ZRKR FOIS ZRKR  WF WF J POL 22 – /TECH 21 PDP VI
2 EW REW FOIS ZRKOM ZRKR  WF WF PL 23 J POL 22 PDP ZET1,
3 REW REW ZRKR ZRKR R FOIS ZRKR JN 23/TECH 22 MUZ 21 PDP II-III, ZET1,
4 REW ZRKR REW ZRKR ZRKOM FOIS FOIS TECH 22/JN 23 MAT 21 FOIS II-III, ZET2,
5 REW ZRKR ZRKOM R FOIS REW FOIS PRZY 21/BIOL 39 JN 23/TECH 22 ZKK II-III, ZET5
6 EW R REW FOIS ZRKOM ZRKR REW               PL 22 ZKK ZET1, ZET3, IV-V,
7 FOIS R ZRKR TECH 22/CH 21 PDP II-III, ZET1, ZET2, ZET3,  IV-V
8 REW
         Czwartek 1 EW FOIS ZRKR FOIS FOIS FOIS MUZ 22 WF ZRK ZET4
2 EW REW FOIS ZRKR ZRKR ZRKR FOIS J POL 22 WF PDP ZET1,
3 EW ZRKR ZRKR 23 REW ZRKR ZRKR ZRKR MAT 21 J POL 22 PDP ZET3
4 EW WF ZRKR ZRKR WF ZRKR ZRKR REW/G 21 REW/JN 22 PDP IV, VI
5 JN ZRKR 23 WF ZRKR WF REW ZRKR REW MAT 21 PDP  ZET5, IV-V,
6 REW -/FOIS            – ZRKR ZRKR ZZRKR JN 22/INF 23 HIS 21 PDP II-III, ZET1, ZET2, ZET3,
7 -/ZRKR R HIS 21 JN 22/INF 23 PDP II-III, ZET1, ZET2, ZET3, ZET4- KL.4, ZET5,
8 REW R
9 REW
Piątek 1 EW 23 FOIS ZRKR FOIS FOIS FOIS FOIS WF – / CH 21 R VI
2 EW ZRKR FOIS REW FOIS ZRKR 23 R WF G 21 FOIS ZET3,
3 EW ZRKR R ZRKR ZRKR ZRKR ZRKR J POL 22 MAT 21 FOIS
4 REW R REW ZRKR ZRKR  WF ZRKR MAT 21 J POL 22 PDP II-III, ZET2,
5 GDDD AM ZRKR  WF ZRKR GDDW 23 R 22 WF ZET1, ZET2, ZET3,
6 ZRKR 23 R GDDD EL REW/ FIZ PDP II-III, ZET1, ZET2, ZET3, IV-V, VI
7 GIMBUS

 

 

ZPS W SŁAWOBORZU rok szkolny 2019/20 – Plan lekcji ważny od  dnia 02.03.2020

Hamulak Z/ Jurczyk B Kańska K. Książek A. Mac A.  (15) Hamulak M. Klasińska E. (30) Kawinska  M. Dembicki C. Lesisz E. Misztal A. Mikołajczyk E. Miękczyńska M Skwarek A. Stolarska A. Oleszkiewicz A Wiśniewski K. Wierzbicka- Kromkiewicz O  (35) Swist-Madejek M Wróblewska  A. Kurowska H. Zakrzewska K. Mazepa D.
Poniedziałek 1 Z5 2-3 SPDP Z3 4-5 Z4 Z6 WWR P 6 Z1 6-7 RZ2
2 P Z5 2-3 SPDP Z3 Z4 Z6 4-5 RZ1 P 6 R Z1 6-7 Z2
3 P Z5 2-3 6-7 Z3 R4 22 Z6 RZ4 P 6 Z1 SPDP Z2 R4-5 17 R Z4 R Z4
4 P Z5 2-3 7 Z3 Z1 5 Z6 R4 22 R4 R 6 SPDP Z2 R6 19 Z4
5 RZ5 2-3 4 Z3 RZ6 18 6-7 RZ5 S RZ5 6 SPDP Z2 Z1 RZ6 B 5 Z4
6 P/WWR ŚW 30 4-5 2-3 Z6 RZ2 S R 7 6 7 SPDP Z5 RZ1 19 RZ4 31
7 WWR R6 B WWR SPDP Z6 R6 17 RZ4 19 7 RZ431
8 6-7 22 SPDP R7 17 R7 B
9
Wtorek 1 P Z5 2-3 B Z3 Z6 SPDP Z1 6-7 4-5 Z2 Z4
2 P Z5 2-3 6-7 Z3 SPDP Z6 WWR Z1 RSPDP 17 4-5 Z2  WWR* Z4
3 RZ2 Z5 4-5 WWR/ 19 Z3 6-7 R Z2 Z1 SPDP Z6 RZ2 /WWR 2-3 Z4
4 P Z5 2-3 B Z3 P 7 Z6 4-5 RZ4 S Z1 SPDP RP Z2 R Z4 6 RZ431
5 Z5 6-7 2-3 5 RZ6 18 R5 B R5 S Z1 SPDP RP Z2 RZ3 17 RZ3 19 4 Z4
6 4 P/WWR ŚW WWR Z3 6-7 RZ6 18 RZ6 S RZ6   6 Z1 SPDP R ORW Z2 Z4 R 2-3 19 5
7 6 WWR WWR 4-5 Z5 RZ6 18 RZ6 S WWR SPDP RZ5 B 7
8 RSPDP R7 19
Środa 1 2-3 SPDP Z3 7 Z4 4-5 WWR/ P  6 Z5 Z6 Z2 Z1
2 P 2-3 SPDP Z3 4-5 Z4 6-7 RZ1 S P  6 Z5 Z6 Z2 RZ1 17 RZ1 19
3 P Z5 R2-3 SPDP Z3 Z4 5 6-7 Z6 R2-3 S P  6 RZ1 33 RZ1 Z2 R2-3 B 4
4 P Z5 R2-3 6-7 Z3 4 Z1 Z6 R 2-3 S P  6 SPDP RZ2 RZ2 Z4 RZ2 19 5
5 SPDP RZ5 R2-3 4 Z3 7 Z6 RZ5 S RZ5 6 Z1 5 R1-3 Z2 RZ5 B 6 Z4
6 SPDP P/WWR WWR* 2-3 B WWR Z2 6-7 Z6 RZ3 S P 6 SW 33 RZ3 Z5 R5 19 Z4
7 WWR 7 WWR Z5 6 Z6 WWR/ WWR SW 14 SPDP Z4
8 RSPDP RSPDP
Czwartek 1 Z5 2-3 Z3 4-5 Z6 SPDP RZ4 S Z1 6-7 Z2
2 Z5 2-3 SPDP Z3 Z4 Z6 4-5 RZ1 S RZ1 33 6-7 Z2
3 Z5 2-3 4-5 RZ3 Z4 Z6 6-7 RZ3 S Z1 SPDP Z2 RZ3 19
4 P Z5 2-3 B Z3 5 Z6 R 4,6 WWR* Z1 SPDP Z2 R6 17 R4 19 7 Z4
5 RZ5 6-7 Z3 Z6 R5 23 R4 22 RZ5  SR Z1 SPDP Z2 R5 R4 B 2-3 Z4
6 5 RZ2 Z5 ŚW 6-7 Z6 R2-3  SR -/Z1 SPDP WWR 4 Z4
7 7 P/WWR WWR 4-5 WWR SPDP 6 -/Z4 Z6
8 RSPDP WWR R 6-7 RSPDP 17 SPDP
9 WWR RSPDP 17
Piątek 1 Z5 2-3 7 Z3 Z6 WWR Z1 RSPDP 22i 4-5 Z2 RSPDP 17 Z4 SPDP
2 Z5 2-3 RZ3 P 6-7 RZ3 S Z1 SPDP 4-5 Z2 RZ3 17 Z4 Z6
3 Z5 2-3 6-7 Z3 Z2 Z1 Z6 4-5 SPDP R P Z4
4 R 2-3 4-5 Z1 Z3 Z6 6-7 Z5 SPDP RZ2 19 Z4
5 2-3 SPDP WF 6-7 4-5 Z6 R2-3 SR Z5 RSPDP 17 R2-3 B Z4
6 7 Z5 Z6 R622 RZ6 SR SPDP RZ6 B Z4

 

 

 

 

Godziny zajęć lekcyjnych :                          przerwy międzylekcyjne:

  1. 8.00 – 8.45                 1.  8.45 – 8.55
  2. 8.55 – 9.40                 2.  9.40 – 9.50
  3. 9.50 – 10.35                 3. 10.35 – 10.45
  4. 10.45 – 11.30                 4.  11.30– 11.40
  5. 11.40 – 12 .25                 5.  12.25 – 12.45     –  obiad
  6. 12.45 – 13.30                 6. 13.30  – 13.40
  7. 13.40 – 14.25                 7.  14.25 – 14.30
  8. 14.30-15.15

 

>>> do pobrania PLAN LEKCJI do pobrania <<<

Skip to content