Godziny zajęć lekcyjnych
 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.40 – 12.25
 6. 12.45 – 13.3
 7. 13.35 – 14.20
 8. 14.25- 15.10
 9. 15.15- 16.00
Przerwy międzylekcyjne
 1. 8.45 – 8.55
 2. 9.40 – 9.50
 3. 10.35 – 10.45
 4. 11.30– 11.40
 5. 12.25– 12.45- obiad
 6. 13.30  –13.35
 7. 14.20 – 14.25
 8. 15.10-15.15

Plan lekcji

Plan lekcji – obowiązuje od 06.05.24