20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, który przypomina nam, że nawet najmłodsi mają swoje przywileje.

Ogólnoświatowa Konwencja Praw Dziecka powstała w ramach ONZ w roku 1989 r. natomiast w Polsce zaczęła obowiązywać od 1991 r. Jest to szczególny  dokument, który powinien przypominać nam wszystkim o tym, że to dorośli mają największy wpływ na dzieci i na to, jakimi będą ludźmi w przyszłości.

 

Każdy młody człowiek ma prawo do życia, opieki, edukacji, szacunku, zabawy, leczenia niezależnie od koloru skóry i wyznania!

Nawiązując do Konwencji Praw Dziecka zwracamy wszystkim szczególną uwagę , że naszym prawnym obowiązkiem jest reagowanie na krzywdę dzieci.

Korzystając więc z okazji celebrowania tego szczególnego dnia zachęcamy do zapoznania się z najnowszą akcją społeczną Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Pandemia przemocy”– link poniżej, reagujmy, gdy widzimy, że prawa dziecka są łamane:

https://fdds.pl/przemoc-jak-wirus-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-pandemia-przemocy/

Nie zapominajmy, iż dzieci mają swoje prawa, ale też mają swoje obowiązki!

https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka