SZANOWNI RODZICE  I  DRODZY UCZNIOWIE

W związku z zawieszeniem zajęć w naszej Placówce odbywać się będzie nauczanie zdalne.

Materiały do ćwiczeń w domu są umieszczane na naszej stronie internetowej www.soswslawoborze.pl w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA.

Wychowawcy i nauczyciele będą również przesyłać materiały do ćwiczeń w domu, innymi środkami komunikacji uzgodnionymi z wychowawcą klasy/grupy.

Chętni uczniowie mogą sięgać do dodatkowych zadań przygotowanych na stronie Placówki dla innych klas. Proponowane ćwiczenia, materiały i źródła mają pomóc, a nie obciążyć dzieci i rodziców. Prosimy zadbać o higienę pracy swoich dzieci.

W razie potrzeby oferujemy każdemu rodzicowi i uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, psychologiem i pedagogiem za pomocą komunikatora lub innego narzędzia komunikacji elektronicznej. Nauczyciel udziela konsultacji w miarę możliwości czasowych przy zachowaniu 40 godzinnego tygodnia pracy. Konsultacje bezpośrednie mogą się odbyć tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu akceptacji dyrekcji szkoły.

Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli spotkać się w szkole. Wszyscy bardzo przeżywamy ten trudny czas rozłąki. Wiemy, że wielu uczniów tęskni za szkołą, nękają ich obawy o siebie, o rodziców,  tęsknią za rówieśnikami.

Serdecznie dziękujemy:

  • Rodzicom, którzy nieoczekiwanie musieli wejść w rolę domowych nauczycieli i starają się ze wszystkich sił zaopiekować wychowawczo i dydaktycznie swoimi dziećmi;
  • Nauczycielom, którzy od tygodnia pracują z własnych domów, są w kontaktach z rodzicami i uczniami często pomimo różnorodnych, czasem osobistych  trudności.

Z życzeniami zdrowia, spokoju i wzajemnej troski

 

Dorota Daglis-Pętlak – Dyrektor

Anna Kowhan-Wiśniewska- Wicedyrektor

Bożena Jurczyk – Wicedyrektor