Informujemy, iż w   dniu 07.09.2020roku, w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu odbyło się zebranie rodziców  w sprawie wyboru kandydatów do Rady Rodziców, na rok szkolny 2020/2021.

Z przyjemnością ogłaszamy  skład Rady Rodziców w roku  szkolnym 2020/2021:

przewodniczący RR – Pani Edyta Kowalewska

zastępca przewodniczącego RR – Pani Mariola Goźlińska

sekretarz – Pani Magdalena Szycko

skarbnik – Pani – Małgorzata Kończal

członek – Pani Agnieszka Jaroszek

członek – Pani Joanna Szymeta

członek – Pani Edyta Stefańska

 

Składka na Radę Rodziców  wynosi  30 złotych od każdego ucznia/wychowanka ZPS w Sławoborzu.  Wpłaty należy dokonać  do wychowawców klas/grup,  do końca października 2020 roku.

Informujemy, iż Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała propozycję 6 dni wolnych od zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej i w szkole przysposabiającej do pracy.

Zapraszamy wszystkich rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów do współpracy   

Wspólnie możemy sprawić, że przedszkole i szkoła naszych wychowanków będzie miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 

 

„Kto ma silną wolę i silną chęć służby ludziom, temu życie pięknym będzie snem, choćby droga do celu była poplątana, a myśli niespokojne”.

Janusz Korczak