Na zaproszenie Fundacji Dbam o Mój Zasięg koordynator programu realizowanego w naszej szkole pt. „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” w dniach 13-14.11.2023r. wziął udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „Zdrowa Szkoła”. O potrzebach uczniów i nauczycieli.

Podczas dwudniowej konferencji gościem głównym  był  Marek Kamiński – zdobywca biegunów oraz  założyciel Life Plan Academy i Kaminski Academy – organizacji wspomagających  odporność psychiczną u dzieci i dorosłych. Mentor, przedsiębiorca i odkrywca ludzkiego  potencjału. Odbył ponad 80 ekstremalnych wypraw. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz, za co został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Między innymi dotarł na Bieguny z niepełnosprawnym, wówczas 15 letnim Jaśkiem Melą udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych. Inspiruje setki tysięcy ludzi w Polsce i na świecie poprzez książki, filmy, podcasty, webinaria oraz programy trenerskie. Marek Kamiński wygłosił wykład pt. „Bądź odporny psychicznie lub zgiń – od wypraw na krańce ziemi do globalnej odporności psychicznej.”

Swoje wystąpienia wygłosili między innymi: prof. Iwona Chmura-Rutkowska,  prof. Jacek Pyżalski, dr Wojciech Glac, dr Maciej Dębski, Halszka Witkowska czy dr Joanna Foryś.

Tematyka wykładów dotyczyła następujących zagadnień:

  • Jak budować i wzmacniać więzi w społecznościach szkolnych?
  • Jakie są najważniejsze problemy uczniów i w jaki sposób na nie odpowiadać?
  • Czym jest interwencja kryzysowa w szkole i kto powinien jej dokonywać?
  • Czy polska szkoła jest przestrzenią uznania czy przemocy i dyskryminacji?
  • W jaki sposób budować w szkole zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli?
  • W jaki sposób środowisko szkolne może odpowiadać na różnorodność społeczną, w tym międzykulturową?
  • W jaki sposób podejmować zagadnienia partycypacji uczniów i rodziców?
  • Co możemy zrobić, aby być w szkole dla siebie wsparciem?
  • Partycypacja uczniów i rodziców w kształtowaniu środowiska szkolnego – mity  czy realne możliwości?
  • Przygotowujemy wychowanków do życia. Pomagamy w pokonywaniu barier. Wspieramy ich zdrowie psychiczne, realizujemy wiele programów profilaktycznych w celu wspierania wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę prezesa Fundacji „Dbam o Mój Zasięg”, dr Macieja Dębskiego za możliwość uczestniczenia w niezwykle edukacyjnym wydarzeniu – II Kongresie Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo.

 

autor:

Elżbieta Bździuch