„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”