Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Sławoborzu wzięli udział w szkolnym konkursie ,,Życie i praca Marii Curie-Skłodowskiej”. Celem konkursu było przybliżenie postaci noblistki i jej osiągnięć, zachęcenie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów szkoły. Uczniowie klas I, II, III, Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną, która nawiązywałaby do życia i osiągnięć polskiej noblistki. Wszyscy wykazali się wspaniałym talentem plastycznym i niezwykłą kreatywnością. Przygotowali między innymi kalendarium życia Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej drzewo genealogiczne. Uczniowie klas IV, V, VI rozwiązywali test z wiedzy dotyczący życia i pracy naukowej Marii Skłodowskiej-Curie. Natomiast uczniowie klasy VII i VIII rozwiązywali test i dodatkowo zdania z zakresu chemii o pierwiastkach promieniotwórczych. Za najlepsze wyniki zostały przyznane fantastyczne nagrody, które wraz z dyplomami zostały wręczone na uroczystym apelu szkolnym. Nagrody ufundował Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy, a wygranym – gratulujemy!
autor:
Ewa Mikołajczyk