Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele…

Ci z Was, którzy systematycznie odwiedzają stronę naszej placówki z pewnością zauważyli tegoroczną cykliczność materiałów na temat autyzmu. Zapraszamy na ostatni już materiał z tej serii, w którym proponujemy przede wszystkim przydane strony internetowe oraz zachęcamy do indywidualnych poszukiwań istotnych informacji. Myśląc jednak o autyzmie, warto byśmy pamiętali o kilku zasadniczych kwestiach. Mianowicie:

  • Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu we wczesnym dzieciństwie.
  • Symptomy nieprawidłowości rozwoju ujawniają się do 36. miesiąca życia dziecka, czyli do ukończenia przez nie trzeciego roku życia.
  • Autyzm nie jest chorobą psychiczną. Jest rodzajem zupełnie innego rozwoju funkcji neurofizjologcznych.

Osoby z autyzmem:

  • mają trudności w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu i relacji społecznych,
  • mają problemy w zakresie umiejętności komunikowania się,
  • przejawiają tendencję do powtarzających się, sztywnych wzorców zachowań,
  • wykonują powtarzalne ruchy całego ciała, nazywane manieryzmami.

Zróżnicowanie zaburzeń

Stopień nasilenia zaburzeń może być bardzo różny: od bardzo poważnych problemów związanych z unikaniem kontaktu wzrokowego i fizycznego, brakiem rozwoju mowy,  poważnymi problemami w uczeniu się, do mało nasilonych trudności obejmujących najczęściej problemy z rozumieniem i adekwatnym reagowaniem w sytuacjach społecznych, problemy z rozumieniem emocji i zachowania innych osób, dosłowność rozumienia mowy, np. żartów, przenośni itd.

 

Spektrum autyzmu

Objawy autyzmu mogą być bardzo zróżnicowane, o różnym stopniu nasilenia i mogą towarzyszyć innym zaburzeniom np. genetycznym, takim jak: stwardnienie guzowate, zespół kruchego X.

W zależności od prezentowanych cech osoby nimi dotknięte mogą otrzymać różne diagnozy, np. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwojowe. Wszystkie te zaburzenia wchodzą w skład spektrum autyzmu, z ang. Autistic Spectrum Disorder (ASD).

Skutki zaburzeń ze spektrum autyzmu są zawsze poważne, ponieważ rzutują na jakość życia i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami życia codziennego.

 

Spektrum autyzmu – zespół Aspergera

Ludzie z zespołem Aspergera najczęściej nie mają obniżonych umiejętności uczenia się, ich inteligencja jest w granicach lub powyżej normy. Nie mają też problemów w zakresie rozwoju mowy. Wręcz przeciwnie – mogą mieć bardzo dobrze rozwinięte umiejętności językowe. Ale mogą mieć problem z dostosowaniem się do sytuacji społecznych i rozumieniem komunikatów niewerbalnych, takich jak mimika twarzy.

Mogą bardzo mocno fiksować się na wybranym temacie swojego zainteresowania. Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć również problemy w nawiązywaniu przyjaźni i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

 

Cechy charakterystyczne osób z autyzmem

 

Kontakty społeczne

Problemy z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów społecznych są jednymi z kluczowych trudności w autyzmie. Osoby z autyzmem mogą unikać kontaktu wzrokowego z innymi, także z rodzicami. Niektórzy z nich nie lubią być przytulani czy dotykani, choć wiele dzieci bardzo lubi baraszki i mocne dociskanie. Ludzie z autyzmem mogą nadmiernie koncentrować się na przedmiotach, nie zwracając uwagi na inne osoby.

Jednak wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem czy z zespołem Aspergera bardzo często chcą nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, ale ze względu na problemy z rozumieniem zasad społecznych często są odbierane jako dziwaczne.

 

Porozumiewanie się

U dzieci z autyzmem rozwój mowy z reguły następuje z opóźnieniem, spora grupa dzieci w ogóle nie rozwija umiejętności posługiwania się mową. Co ważniejsze, dzieci z autyzmem nie próbują zastępować braku mowy poprzez używanie gestów, wskazywanie palcem, mimikę, przynoszenie przedmiotów lub wskazywanie obrazków w książeczkach itp.

Niektóre osoby mówią, ale nie rozumieją w pełni znaczenia wypowiadanych słów i mają trudności w prowadzeniu rozmowy. Mogą mówić śpiewnie lub bardzo mechanicznie. Zdarza się, że powtarzają pojedyncze słowa lub całe zdania usłyszane przed chwilą lub np. w telewizji. Wówczas jest to rodzaj mowy echolalicznej. Mają też problemy w reagowaniu na głos, uśmiech i ekspresję emocji innych ludzi oraz z precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi.

 

Wrażliwość sensoryczna

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu inaczej niż my odbierają dźwięki, światło, obrazy, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. Mogą być np. rozdrażnione, zaniepokojone lub przeciwnie – zafascynowane określonymi bodźcami, odbłyskami światła albo dźwiękiem szkolnego dzwonka. Z problemów z przetwarzaniem bodźców sensorycznych biorą się specyficzne zainteresowania osób z autyzmem określonymi przedmiotami lub ich częściami. Problemy sensoryczne mogą powodować także, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będą unikać przebywania w grupie ludzi, zakrywać uszy, odmawiać zakładania niektórych ubrań, jedzenia określonych potraw itp. Świat wokół nich może się im jawić jako chaotyczny, splątany.

 

Zainteresowania

Wiele dzieci z autyzmem bawi się w specyficzny, powtarzalny i schematyczny sposób. Charakterystyczne dla tej grupy osób jest też wielokrotne wykonywanie tej samej czynności i specyficzne zainteresowanie niektórymi cechami przedmiotów (np. ich powierzchnią, kolorem, fakturą) lub wykorzystywanie ich w dziwaczny sposób, np. kręcenie nimi, ostukiwanie, oglądanie krawędzi.

Osoby wysoko funkcjonujące mogą przejawiać zainteresowania określonymi tematami, do których często wracają, najczęściej nie biorąc pod uwagę, czy rozmówca jest zainteresowany tym tematem. Mogą godzinami mówić na temat pociągów, dinozaurów, wydarzeń historycznych czy tras autobusów.

 

Powyżej przytoczyliśmy informacje stanowiące niejako pigułkę wiedzy o typowych zachowaniach dzieci ze spektrum autyzmu. Są to takie elementy, które z pewnością powinny wzbudzić naszą czujność i zainteresowanie dzieckiem, u którego coś podejrzewamy. Wskazane elementy nie są oczywiście kryteriami pozwalającymi dokonać samodiagnozy, ale w momencie wystąpienia powinny stanowić kierunek dalszych poszukiwań. Dla tych z Państwa, którym prezentowany przez nas materiał nie wystarczył, proponujemy samodzielne poszukiwanie. W tym celu zamieszczamy spis stron i adresów, po odwiedzeniu których można uzyskać ciekawe informacje, porady i wskazówki do pracy z dziećmi autystycznymi. Zamieszczamy również odnośniki do stron stanowiących fora dyskusyjne czy blogi prezentujące autentyczne historie osób z autyzmem, czy zespołem Aspergera.  

 

Filmy

1) http://autystyczni.pl/autyzm-piekniejszy-umysl

2) http://autystyczni.pl/autyzm-carly#more-565

 

Porady dla nauczycieli oraz rodziców dzieci autystycznych

1) https://autyzmwszkole.com/

2) https://autyzmwszkole.com/techniki-i-sposoby/

3) http://autystyczni.pl/k/zespol-aspergera

4) http://autystyczni.pl/k/porady-dzieci-autystyczne

 

Organizacje zajmujące się zespołem Aspergera

–Fundacja Synapsis: www.synapsis.org.pl

–Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”: www.niegrzecznedzieci.org.pl

–Fundacja „Rozwiązać Autyzm”: www.rozwiazacautyzm.pl

–Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”: www.autyzm.zgora.pl

–Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom „SILENTIO”: www.silentio.pl.

 

Portale dot. zespołu Aspergera

–Portal poświęcony ADHD i zespołowi Aspergera: http://adhd.org.pl

 

Fora dyskusyjne związane z zespołem Aspergera

–Forum osób dorosłych z zespołem Aspergera: http://aspi.net.pl

–Forum poświęcone ADHD i zespołowi Aspergera: http://forum.adhd.org.pl/

 

Blogi osób z zespołem Aspergera

–Blog poświęcony Bartkowi z zespołem Aspergera prowadzony przez jego mamę: http://www.zespolaspergera.blogspot.com

–Radosny blog poświęcony Emilowi, jego Mamie i całej reszcie ludzkości: http://wytrzymalska.blox.pl/html

–Blog poświęcony Aspikowi, czyli dziecku wyróżniającemu się z tłumu jak as pik: http://aspikowy.blogspot.com/

–Blog poświęcony Michałowi z zespołem Aspergera: http://aspi.blox.pl/html

–Blog Krzysztofa, który żyjąc z ZA od dziecka zmaga się z niezrozumieniem: http://krystian-robert.blogspot.com/