Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to wydarzenie obchodzone każdego roku w dniu 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

Nasza placówka również podejmuje inicjatywę systematycznego podnoszenia świadomości na temat zaburzenia jakim jest autyzm oraz kształtowania właściwych postaw i zachowań wobec osób z autyzmem. Nie mogłoby być inaczej. Na co dzień zajmujemy się przecież edukacją, terapią,  wychowaniem i wspomaganiem rozwoju osób z autyzmem. Są wśród nich kilkuletnie dzieci, uczniowie młodszych i starszych klas.  

Autyzm dla nas oznacza konkretne twarze, osobowości, historie. Spotkanie z nimi, to poszerzanie naszych myślowych horyzontów, pedagogiczne wyzwanie, wzbogacające doświadczanie inności, wychodzenie poza schematy, dążenie do zrozumienia, co tak naprawdę  jest ważne.

Im dłużej wędrujemy tą wspólną drogą z nimi, ich rodzicami i opiekunami, tym bardziej jesteśmy świadomi, że musimy wiedzieć wciąż więcej i więcej, by pokonywać codzienne trudności i dojść do tych miejsc, gdzie ich życie może być jak najmniej problemowe, radosne, po prostu szczęśliwe.

W tym roku główna inicjatywa ukierunkowana została na przygotowanie niebieskich prac przez przedszkolaków oraz uczniów naszej placówki po to, by w sposób bardzo symboliczny pokazać nasze wsparcie dla osób z autyzmem i zrozumienie tematu. Nie trzeba bowiem dużo słów, by pokazać co ważne jest. Zwykłe powiedzenie „Mowa jest srebrem, a milczenie złotem” w przypadku osób nadwrażliwych, z wielorakimi zaburzeniami percepcyjnymi okazuje się czasem najlepszą wskazówką do pracy. Stąd też w tym roku nie odbyły się apele, czy wielkie przemówienia z nadmierną ilością bodźców. Przyozdobiliśmy natomiast całą szkołę pracami wykonanymi własnoręcznie przez dzieci, a w dniu 1.04.2022 nastąpił również symboliczny niebieski marsz po terenie naszej szkoły. Punktem kulminacyjnym obchodów było zrobienie niebieskiej fotografii, do której zaproszeni zostali również rodzice i opiekunowie naszych uczniów uczestniczący w tym dniu w zebraniu. W ramach podziękowania za zaangażowanie w przeprowadzenie akcji szerzenia świadomości na temat autyzmu nasi uczniowie odśpiewali dla wszystkich zebranych piosenkę pt. „Puk, puk, kto puka do drzwi”.

Serdecznie dziękujemy za wzorową postawę, niebieski strój, wytrwałość we wspólnym maszerowaniu z niebieskimi transparentami w dłoniach oraz wasz serdeczny uśmiech.