W dniu 18.05.2022r. w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu odbyły się  Warsztaty Teatralno –  Dramowe w zakresu edukacji i przeciwdziałania współczesnym uzależnieniom cywilizacyjnym. Po raz kolejny zrealizowane one zostały we współpracy z Teatrem STOP z Koszalina

Zajęcia warsztatowe tak jak w poprzednich latach spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem: miały na celu wyrobienie  u wszystkich uczniów przekonania, iż każdy młody człowiek ma szansę świadomego wyboru drogi życiowej i pokierowania własnym życiem. Warsztaty były dla uczniów okazją do refleksji nad przyczynami, dla których sięgają po używki i wskazywały możliwości alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Warsztatowa forma pracy umożliwiała  interesujący przekaz informacji dotyczących problemów, jakie wiążą się ze wszelkiego rodzaju uzależnieniami, przemocą i agresją.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach zadania z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie w 2022 roku.

http://www.teatrstop.pl

Fanpage Facebook

Kanał You Tube Teatru Stop