Dnia 13 września 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W kampanii wyborczej uczestniczyło 9.  kandydatów i kandydatek. Wykonali oni własne plakaty wyborcze, które zostały wyeksponowane w auli szkoły. Zawierały one krótkie rymowane hasła, które zachęcały do wzięcia udziału w głosowaniu. 

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 81 osób.

Komisja wyborcza w składzie naszych nauczycieli, którzy pełnią funkcję opiekunów SU, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Po jego zakończeniu, przy udziale dwóch uczennic, komisyjnie podliczono zebrane karty wyborcze.

W wyniku głosowania wybrano przewodniczącą i wiceprzewodniczącego Samorządu, zaś pozostali kandydaci weszli jego skład. Dzięki temu każdy będzie mógł czynnie uczestniczyć w jego pracach, angażując się w działania zaplanowane na cały rok szkolny.

Gratulujemy kandydatom i kandydatkom wzięcia udziału w wyborach oraz dziękujemy całej społeczności szkolnej za wysoką frekwencję.  Jesteśmy również wdzięczni wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wyborów i liczymy na dalszą owocną współpracę.