Sławoborze, 26.10.2020r.

Szanowni Rodzice,

W Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu stacjonarne zajęcia są prowadzone  w:

  • Przedszkolu Specjalnym w Sławoborzu,
  • w klasach I-III w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Sławoborzu,
  • zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Świdwinie,
  • zajęcia opiekuńczo wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu dla dzieci z klas I-III.

W dniach od 24.10.2020r. – 08.11.2020r. zawieszamy stacjonarne zajęcia w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole przysposabiającej do pracy.

Uczniowie z tych klas będą realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Materiały edukacyjne dla uczniów będą zamieszczane na stronie internetowej Zespołu, pocztach klasowych. Dodatkowo będą przygotowane i dostarczone  pakiety edukacyjne dla uczniów. O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy klas.

Ponadto dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Wszyscy pracownicy Zespołu Placówek Specjalnych pozostajemy do Państwa dyspozycji, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wszystkim życzę dużo zdrowia i odporności.

Dorota Daglis-Pętlak

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych

w Sławoborzu