Do Zespołu Placówek Specjalnych uczęszczają dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.  Aby w sposób profesjonalny wspierać indywidualny rozwój wychowanków, nasza kadra uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Na zaproszenie Dyrektor  Doroty Daglis –Pętlak, w celu przeprowadzenia szkolenia na temat: „PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD)”, naszą Placówkę odwiedziła Pani Małgorzata Kaczyńska – pedagog, psycholog, terapeutka, mediator.

W dniu  03  marca 2020 roku nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu,  zdobywając  następujące kompetencje:

  • Rozpoznawanie różnic w „oprogramowaniu” między dzieckiem autystycznym, a tym o typowym rozwoju;
  • Wypracowanie strategii postępowania wobec trudnych zachowań dzieci autystycznych;
  • Tworzenie efektywnego środowiska nauczania włączającego z uwzględnieniem zabezpieczenia działań własnych i szkoły, zgodnie z Rozp. MEN z dnia 9 VIII 2017 r.;
  • Podniesienie komfortu pracy nauczyciela/specjalisty szkolnego ;
  • Efektywne komunikowanie się z rodzicami dziecka autystycznego oraz rodzicami pozostałych dzieci w klasie.

Nasza kadra nieustannie podnosi, uzupełnia i aktualizuje kwalifikacje zawodowe.

Dzięki temu  stosuje nowatorskie rozwiązania służące wspieraniu rozwoju  wychowanków.  Dziękujemy Pani Małgorzacie Kaczyńskiej za przeprowadzenie w ZPS w Sławoborzu szkolenia, za pomoc i wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.