W dniach 10-14 maja  uczniowie Zespołów Edukacyjno- Terapeutycznych  nr 1, 4 i 5 realizowali tematykę dotyczącą profilaktyki i promocji zdrowia.

Odbyły się  następujące działania:

pogadanki z pielęgniarką szkolną  na temat specyfiki jej zawodu oraz sposobach dbania o nasze zdrowie;

zostaliśmy zapoznani z  prezentacją multimedialną na temat  ratownictwa medycznego, przypomnieliśmy sobie numery alarmowe;

braliśmy udział w  zabawach  ruchowych na świeżym powietrzu,  spacerowaliśmy po lesie – w myśl zasady: „ruch to zdrowie”;

wykonaliśmy pracę zbiorową –  „Piramidę żywienia”;

podsumowaniem zdrowego tygodnia było wykonanie   pysznej sałatki  owocowej.

Nasi wychowankowie wiedzą, że zdrowe żywienie oraz aktywność fizyczna – to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić.

Mamy nadzieję, że „Tydzień dla zdrowia”   będzie  realizowany przez cały  rok zarówno w szkole jak i w domach, czy placówkach naszych uczniów.