Na zajęciach rewalidacyjnych pracujemy między innymi metodą stymulacji wielozmysłowej.

Stymulacja polisensoryczna to poznawanie świata wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem i smakiem.

Celem terapii jest stymulowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych.