Szanowni Państwo!

W dniu 01.09.2021 w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu oraz Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Sławoborzu, Filii w Świdwinie  odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22.

O godzinie 9.00 zapraszamy naszych uczniów/wychowanków do klas/grup,  na spotkania z wychowawcą.

Informacja z numerem sali przypisanym dla danej klasy będzie widniała na drzwiach wejściowych do budynków szkoły.

Pamiętajmy, że obowiązuje przestrzeganie procedury przeciwepidemicznej: dezynfekcja rąk, stosowanie maseczki w przestrzeniach wspólnych, w pomieszczeniach zamkniętych, dystans 1,5 metra.

Do szkoły może wejść dziecko, które w ogólnym stanie zdrowia nie prezentuje podanych objawów choroby:  kataru, kaszlu, gorączki, osłabienia, biegunki.

Życzymy, aby rozpoczynający się rok szkolny był dla całej Społeczności Szkolnej rokiem bezpiecznym, udanym i pełnym sukcesów.