Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych  w Sławoborzu

składa serdeczne podziękowania

Fundacji Złotowianka

za przekazanie cennych upominków dla wychowanków naszej Placówki.

Sławoborze, 11.06.2021r.