Opowiedz nam, moja Ojczyzno

jak matka dzieciom ciekawym,

o latach znaczonych blizną

na wiekach chwały i sławy.

Janusz Szczepkowski – „Opowiedz nam Ojczyzno”

 

            Niezwykle ważnym wydarzeniem w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych jest
w naszej placówce Święto Niepodległości. Nasi uczniowie niezależnie od tego w jakiej są klasie, ile mają lat, czy są już dorośli, czy jeszcze nie, bardzo chętnie angażują się w aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Udział w okolicznościowym apelu, prezentacja własnych umiejętności podczas deklamowania wierszy, czy śpiewania pieśni jest szczególnym wyróżnieniem.

Tak było i w tym roku, gdy grupa uczniów z klasy V, VI, VII i VII wprowadziła zebranych gości w nastrój listopadowego wieczoru, zadumy i refleksji nad losem polskiego narodu. To nie tylko wzruszające słowa wypowiadane szeptem, przyspieszony oddech, czy obejrzenie tematycznej prezentacji. To przede wszystkim aktywny udział i śpiewanie trudnych patriotycznych pieśni. Dzisiejsze spotkanie pokazuje nam, że nasi uczniowie prezentują postawę małego patrioty i jest ona jak najbardziej autentyczna, wyrażona słowem, dobrym gestem, a także symbolicznym strojem. W ten dzień nie zabrało bowiem biało – czerwonych dekoracji, pięknie ustawionych flag, czy wreszcie stroju galowego wśród uczniów.

Po raz kolejny z dumą patrzymy na młode pokolenie Polek i Polaków – naszych uczniów, którzy wzrastają w poszanowaniu pięknej polskiej tradycji i sami potrafią zaprezentować patriotyczne uczucia szczególnie wobec swoich najbliższych – rodziców, kolegów i koleżanek, nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim naszym uczniom za godną postawę, zaangażowanie i szacunek jaki prezentujecie wobec narodowych symboli.