1 października został ogłoszony przez minister Annę Zalewską Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

W tym dniu w całym kraju pracownicy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych i Kuratoriów Oświaty sprawdzali, ile ważą szkolne plecaki, czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. W wielu szkołach odbyło się ważenie szkolnych tornistrów. Również w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował akcję ważenia tornistrów.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy ważyli uczniów z plecakami i bez, następnie przy użyciu kalkulatora obliczali masę samych plecaków. Ćwiczyli w ten sposób umiejętności matematyczne. Również uczniowie ważeni odczytywali swoją masę, kształcąc kompetencje kluczowe.

Najcięższe plecaki ważyły 7 kg, najlżejsze zaś  około kilograma. Polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii maksymalnej wagi plecaka dzieci i młodzieży szkolnej. W literaturze poświęconej temu zagadnieniu nie ma jednolitego stanowiska co do maksymalnego stosunku wagi plecaka do wagi ciała ucznia. W Polsce, jak i na świecie przyjmuje się wielkość od 10% do 20% wagi ciała ucznia, choć najczęściej wskazywana jako właściwa jest wartość do 10%.

Na 74 zważone plecaki 6 miało ciężar między 10%, a 20% masy ciała ucznia. W naszej szkole stanowi to 8% wszystkich zważonych plecaków. Większość naszych uczniów, bo aż 75% miała plecaki lekkie o masie nieprzekraczającej 5% masy ciała ucznia.

W trakcie akcji ważenia plecaków okazało się, że znaczną część masy plecaków przeciążonych stanowi wyposażenie dodatkowe noszone przez uczniów, często bez potrzeby. W najcięższych tornistrach znalazły się książki z biblioteki, piórniki składające się z kilku bogato wyposażonych części i napoje w butelkach o dużej pojemności, co nie było obojętne dla wyników badań.