Oddajemy w Państwa ręce poradnik pozwalający w przystępny sposób zapoznać się z faktami dotyczącymi depresji. Przedstawimy podstawowe dane dotyczące rozpowszechnienia tej choroby, opiszemy jej najczęściej występujące postaci, zaprezentujemy sposoby leczenia oraz zaznaczymy najlepsze metody chronienia się przed zachorowaniem.

Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji nauczyciele oraz rodzice poszerzą wiedzę dotyczącą różnych
przejawów depresyjnych trudności, a przede wszystkim – podniosą praktyczne umiejętności wspierania chorujących
na depresję w swoim otoczeniu, zwłaszcza w przypadku, gdy chorują dzieci i nastolatki.

Dlaczego wydajemy ten krótki poradnik?

• uważamy, że problem depresji jest problemem bardzo powszechnym w polskich szkołach, a doświadczenie pandemii koronawirusa COVID-19 tylko nasiliło występowanie objawów tej choroby,
• uważamy, że nauczyciel spędzający z uczniem kilka godzin dziennie powinien znać podstawowe fakty związane z przyczynami depresji i jej objawami, przez co będzie mógł bardziej profesjonalnie zareagować w przypadku podejrzenia depresji i swojego ucznia,
• uważamy, że wokół depresji narosło wiele negatywnych i szkodliwych społecznie stereotypów, przez co sama choroba często jest
bagatelizowana.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną wybrane wyniki ilościowych badań prowadzonych przez fundację Dbam o Mój Zasięg oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Ocena jakości relacji szkolnych”. Analiza danych jasno wskazuje nie tylko na pilną potrzebę zwrócenia uwagi na problem depresji wśród dzieci i młodzieży, ale również na potrzebę realizacji w środowisku szkolnym różnorodnych działań w zakresie profilaktyki depresji. Ale aby dobrze pomagać musimy posiadać podstawową i sprawdzoną wiedzę o tej chorobie cywilizacyjnej. Zapraszamy zatem Państwa do zapoznania się z informacjami na temat depresji, która czyni naszych uczniów i nasze dzieci osobami mniej
szczęśliwymi.

Lech Kalita, Maciej Dębski

O depresji. Poradnik dla nauczycieli i rodziców.