NASZE SZKOŁY W PROGRAMIE „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r.  w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Opis programu:

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie  przeznaczone zostało  na zakup wyposażenia stanowisk do pracy, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. 

Szczegóły programu Laboratoria Przyszłości.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu:

Szkoła  Podstawowa nr 2 w Sławoborzu oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławoborzu Filia w Świdwinie  w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych  w łącznej wysokości  60 000 zł.  Szkoły wydatkowały otrzymane wsparcia w terminie do dnia  31 sierpnia 2022 r.